Kevätkokouksessa käsiteltyjä asioita

Yhdistyksen sääntöjen mukainen kevätkokous pidettiin Raision kaupungintalon valtuustosalissa 25.3.2015. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pertti Sirola ja sihteeriksi Kaija Virtanen. Jäseniä paikalla oli 21 henkilöä.

Vireätä toimintaa

Kokouksessa käsiteltiin menneen vuoden toimintaa. Toiminta on ollut aktiivista ja toimintasuunnitelman mukaista viime vuonnakin. Suomen Ladun Yhdessä-teemaa yhdistys toteutti järjestämällä mm. säännöllisiä sauvakävelyitä ja pyörälenkkejä. Yhdessä-teeman pohjalta toteutettiin myös retkiä naantalilaisen naapuriyhdistyksen Armonlaakson Vaeltajien kanssa.

Erilaisia tapahtumia oli viime vuonna runsaasti. Lasten hiihtokoulukin saatiin lumitilanteesta huolimatta toteutettua. Tapahtumista uudentyyppisenä kokeiltiin kylmäuintia. Suunniteltu viikonloppuvaellus kesäkuussa jouduttiin peruuttamaan osallistujien puuttumisen vuoksi. Lisäksi HarjuHiihto peruutettiin järjestävän tahon toimesta, koska hiihtokelejä ei käytännössä ao. ajankohtana ollut.

Lasten ja nuorten mukaan saamisessa on edelleen parannettavaa. Muuten kohderyhmäjoukkoa osallistui tapahtumiin kiitettävästi.

Toimintakertomus on luettavissa kokonaisuudessaan arkistossa.

Talous tyydyttävä

Kokouksessa käsiteltiin yhdistyksen tuloslaskelma ja tase. Yhdistyksen taloustilanteen voidaan todeta olevan tyydyttävällä tasolla. Toiminta perustuu pääsääntöisesti jäsenmaksutuloihin. Jonkin verran on harjoitettu omaa varainhankintaa, saatu korvauksia yhdistyksen antamista palveluista ja Raision kaupungilta avustusta. Yhdistyksen toimintaa viime vuonna tuki Neste Oil Oyj rahalahjoituksen muodossa.

Toiminnan tarkastajat ehdottivat vastuuvapautta ja se myönnettiin.

Yhdistyksen jäsenmäärä viime vuoden lopulla oli 548 henkilöä. Uudet jäsenet ovat tervetulleita mukaan!