Syyskokouksessa 7.11.2017 nuijittua

kuva_syksynlehdet

 

 

 

 

 

 

 

 

Yhdistyksen syyskokouksessa hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja talousarvio toimintakaudelle 2018. Toimintasuunnitelma ja koonti tulevista tapahtumista v. 2018 ovat luettavissa kohdassa Yhdistys.

Johtokunnan jäsenille ja toiminnantarkastajille ei makseta palkkioita.  Matkakulut päätettiin korvata julkisen kulkuneuvon mukaan tai 50 % voimassa olevasta km-korvauksesta sekä sovitut kimppakyydit.

Jäsenmaksuihin ei tule korotuksia. Voimassa olevat jäsenmaksut löytyvät kohdasta Jäsenyys.

Yhdistyksen toimijoihin ei tullut muutoksia. Ensi vuonna yhdistyksen johtokunnan puheenjohtajana jatkaa Mirkka Karikoski. Erovuoroiset jäsenet Lauri Alijunnila, Ilse Leppäranta, Pentti Mirtti ja Kaija Virtanen valittiin uudelleen. Varajäseninä jatkavat Katri Purtsi ja Hannu Salonen.

Varsinaisiksi toiminnan tarkastajiksi valittiin Helena Peltonen ja Seppo Naukkarinen, varajäseninään Aila Ranta ja Merja Leppänen.

Johtokunnan tehtäväksi jää nimetä tarvittavat toimikunnat ja työryhmät sekä edustajat ja heidän varajäsenensä Suomen Ladun järjestökokouksiin.

Yhdistyksen kokouskutsut ja tiedonannot julkaistaan jäsentiedotteissa.
Muita asioita ei ollut käsiteltävänä.