Syyskokouksessa johdateltiin tulevaan juhlavuoteen

Raision Rinkka ry:n sääntöjen edellyttämä syyskokous pidettiin Raision kirjaston Raisio-huoneessa 6.11.2018. Kokouksen aluksi luonto-  ja hyvinvointikoordinaattori Reija Koivu ankkuroi 27 osallistujaa tilaisuuteen hengitysharjoittein. Reija Koivu kertoi mm. oikean hengitystekniikan merkityksestä terveydelle ja hänen ohjauksessaan tehtiin toiminnallisia harjoitteita, joita voi soveltaa vaikka seuraavalla metsälenkillä. Luonnossa on oleellista olla kiirehtimättä, pysähtyä sekä avata aistit katsoen ja nuuhkien. Hengityksen avaaminen auttaa syvähengittämään, jolla ehkäistään myös hengästymistä.

kuva_reija_koivu
Reija Koivu

 

Hyvinvointia luonnosta on Suomen Ladun teemana tulevana vuonna. Kokoustilassa harjoiteltiin mm. risujumppaa ja kurkoteltiin tähtiä taivaalta. Luonnon merkitystä fyysiselle ja psyykkiselle hyvinvoinnille tuotiin tutkimustenkin valossa esille. Kotitehtäväksi väki sai mm. arvottaa olotilansa asteikolla 1-5 ennen luontolenkille lähtöä ja siltä paluun jälkeen. Eron varmasti havaitsee jokainen.

 

Hyvinvointiluennon jälkeen avattiin kokous. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Mirkka Karikoski. Sihteerinä toiminut Kaija Virtanen esitteli ensi vuoden toimintasuunnitelman. Yhdistys täyttää tulevana vuonna 40 vuotta ja se näkyy toimintasuunnitelmassa 40 tapahtumana. Tulevia uusia tapahtumia on mm. täydenkuun retriitti, pöllöretki, geokätköilykurssi, luontomatka Otepäähän Viroon ja mobiilikuvausretki luontoon. Huovinretken hiihtotapahtuma palaa ohjelmistoon muutaman vuoden tauon jälkeen ja toteutuu, mikäli lumiolosuhteet suosivat. Yhdistyksen 40 vuoden taivalta juhlitaan lauantaina 19.10.2019. Nämä ja paljon muuta mielenkiintoista tulossa!

Talousarvio hyväksyttiin esityksen mukaisesti. Johtokunnan jäsenten ja toiminnantarkastajien palkkioita ja matkakorvauksia päätettiin korvata tarvittaessa. Jäsenmaksuja korotetaan henkilö- ja perhejäsenmaksun osalta yhden euron verran: henkilöjäsenmaksu on 22 euroa ja perhejäsenmaksu 31 euroa. Korotuspaine tuli Suomen Ladun maksujen korotuksen myötä. Muut jäsenmaksut (rinnakkaisjäsenyys, yhteisö-, nuoriso- ja opiskelijajäsen) pysyvät samoina.

Johtokunnan puheenjohtajaksi valittiin Mirkka Karikoski. Johtokunnan erovuoroisten jäsenten (Satu Eklund, Pirjo Haapanen, Marjo Salonen ja Timo Virta) tilalle ei tullut uusia ja vanhat lupautuivat jatkamaan. Uudeksi johtokunnan varajäseneksi valittiin Heli Paasonen ja Hannu Salonen jatkaa varajäsenenä. Toiminnantarkastajina jatkavat Seppo Naukkarinen ja Helena Peltonen, varajäseninään jatkaessa Aila Ranta ja Merja Leppänen. Toimikunnat ja työryhmät valitsee tuleva johtokunta keskuudestaan, samoin edustajat Suomen Ladun kevät- ja syyskokouksiin. Kokouskutsut julkaistaan lehdissä kuten tähänkin asti ja tulevana juhlavuotena kokouskutsu päätettiin julkaista myös Latu ja Polku -lehdessä.

kuva_luontojumppaa
Tähtiin kurkottelemassa Reija Koivun johdolla Kaija Virtanen ja Mirkka Karikoski.