Syyskokouksessa 14.11.2019 päätettyä – johtokunnalle uusi puheenjohtaja

kuva_mirkka_karikoski_ari_karhilahti
Tilaisuuden avaus. Mirkka Karikoski vieressään Ari Karhilahti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yhdistyksen sääntöjen edellyttämä syyskokous pidettiin Raision kirjastolla 14.11.2019. Kokousta ennen kuultiin Turun yliopiston konservaattori Ari Karhilahden sanoin ja kuvin vuodenaikaan liittyvistä luontoaiheista.

kuva_ari_karhilahti
Esityksen pitäjä Ari Karhilahti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johtokunnan puheenjohtaja Mirkka Karikoski toivotti kokouksen aluksi kaikki tervetulleiksi ja tehtävänsä jättävänä kiitti kaikkia menneistä vuosista.
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jyrki Aaltonen. Kokouksen sihteerinä toimi Kaija Virtanen.

Vuoden 2020 toimintasuunnitelma hyväksyttiin. Tapahtumatarjonta on suunnilleen vastaavaa kuin tähänkin asti. Uusia tapahtumia esitellyistä on kylmäuinti, eräruokakurssi ja Helatorstain vaellusmatka. Kulttuuriakin yhdistyksen toimintaan on tarkoitus viritellä kesäteatteriretkellä.

Yhteistyö jatkuu naantalilaisen Armonlaakson Vaeltajat ry:n ja raisiolaisen Raisionjokilaakson luonnonsuojeluyhdistys ry:n kanssa. Yhteistyökumppanina jatkaa myös Suomen Ladun teeman mukaisesti Sydänliiton alueellinen yhdistys.

Talousarvio hyväksyttiin esityksen mukaisesti. Johtokunnan jäsenten, toiminnantarkastajien ja muiden toimijoiden palkkioita ja matkakorvauksia päätettiin korvata tarvittaessa. Muita palkkioita ei makseta.

Jäsenmaksujen suuruus säilytettiin vuoden 2019 tasolla

  • henkilöjäsen 22 euroa
  • perhejäsen (samassa taloudessa asuvat) 31 euroa
  • rinnakkaisjäsenyys 12 euroa
  • yhteisöjäsenyys 26 euroa
  • kannatusmaksu avoin
  • nuorisojäsen (alle 20-v.) 12 euroa
  • opiskelijajäsen (alle 29-v.) 12 euroa.

Johtokunnan puheenjohtajaksi toimintavuodelle 2020 valittiin Armi Laamanen. Uusia jäseniä ei johtokunnan erovuoroisten tilalle esitetty. Erovuoroisina jäseninä jatkavat Kaija Virtanen, Pentti Mirtti ja Ilse Leppäranta. Heidän lisäkseen väistyvä johtokunnan puheenjohtaja Mirkka Karikoski valittiin johtokunnan varsinaiseksi jäseneksi. Johtokunnan jäsenistä yksi ei jatka kauttaan ensi vuonna ja hänen tilalleen valittiin Lauri Alijunnila. Johtokunnan varajäsenten tilalle ei tullut uusia. Varajäseninä jatkavat Heli Paasonen ja Hannu Salonen.

Toiminnantarkastajina jatkavat Seppo Naukkarinen ja Helena Peltonen. Heidän varajäsenikseen valittiin uudet henkilöt Paula Leppänen ja Anita Peltonen.

Toimikunnat ja työryhmät valitsee tuleva johtokunta keskuudestaan, samoin edustajat Suomen Ladun kevät- ja syyskokouksiin.

Kokouksen lopuksi tehtävänsä jättävää Mirkka Karikoskea kiitettiin johtokunnan varapuheenjohtajan Pentti Mirtin sanoin ja korissa olevin herkuin.

kuva_mirtti_virtanen_karikoski
Kiitokset Mirkkalle!

 

 

 

 

 

 

 

kuva_armi_laamanen_mirkka_karikoski
Johtokunnan uusi pj Armi Laamanen ja väistyvä pj Mirkka Karikoski.