Syyskokouksessa 10.11.2020 päätettyä

kuva_kuvituskuva

 

 

 

 

 

Johtokunnan puheenjohtaja Armi Laamanen toivotti kokouksen aluksi kaikki tervetulleiksi. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jyrki Aaltonen. Kokouksen sihteerinä toimi Kaija Virtanen.

Vuoden 2021 toimintasuunnitelma hyväksyttiin. Tapahtumatarjonta on tuttua ja turvallista, mutta uuttakin löytyy.  Uutena lajina joukkoon saadaan kevään aikana polkujuoksu. Kokeillaan myös kirkkovenesoutua ja pimeän ajan retkeilyä, jota myös hämärähommiksi kutsutaan. Koronapandemian takia tältä vuodelta peruuntunut kevätretki Ritajärven luonnonsuojelualueelle Sastamalaan suunnitellaan pidettäväksi toukokuussa 2021. Lounais-Suomen latualueen tapahtumista ollaan mukana LoLa-ympäripyöräilyssä ja tarjotaan mahdollisuutta myös osallistua latualueen Repojärven kansallispuiston retkelle. Pyöräilyn kilometrikisaan osallistutaan yhdistyksen omana joukkueena, tänä vuonna kilometrikisasta saatujen hyvien kokemusten ja runsaiden pyöräilykilometrien perusteella.

Yhteistyötä tehdään Lounais-Suomen latualueen yhdistysten kanssa, mm. yhteiset iltaretket ja hiihtomatka Naantalin Armonlaakson Vaeltajien kanssa. Yhteistyökumppaneihin kuuluvat Raision kaupungin lisäksi Raision Sydänyhdistys ja uutena kumppanina Suomen Ladun toimintasuunnitelman mukaan Martat.

Talousarvio hyväksyttiin esityksen mukaisesti. Johtokunnan jäsenten, toiminnantarkastajien ja muiden toimijoiden matkakorvauksia päätettiin korvata tarvittaessa. Muita palkkioita ei makseta.

Jäsenmaksuja korotettiin hieman henkilö-,  perhe- ja yhteisöjäsenyyden osalta. Muut säilyvät ennallaan. Ensi vuoden jäsenmaksut ovat:

  • henkilöjäsen 23 euroa
  • perhejäsen (samassa taloudessa asuvat) 32 euroa
  • rinnakkaisjäsenyys 12 euroa
  • yhteisöjäsenyys 28 euroa
  • kannatusmaksu avoin
  • nuorisojäsen (alle 20-v.) 12 euroa
  • opiskelijajäsen (alle 29-v.) 12 euroa.

Johtokunnan puheenjohtajaksi toimintavuodelle 2021 valittiin Armi Laamanen. Johtokunnan erovuoroisten jäsenten tilalle valittiin Satu Eklund, Pirjo Haapanen, Marjo Salonen ja Nina Stenlund. Varajäseniksi valittiin Alpo Viitaharju ja Hannu Salonen.

Toiminnantarkastajina jatkavat Seppo Naukkarinen ja Helena Peltonen. Heidän varajäsenikseen valittiin  Paula Leppänen ja Anita Peltonen.

Toimikunnat ja työryhmät valitsee tuleva johtokunta keskuudestaan, samoin edustajat Suomen Ladun kevät- ja syyskokouksiin.