Yhdistyksen kevätkokouksessa käsiteltiin sääntömuutokset

Raision Rinkka ry:n kevätkokous pidettiin 28.4.2021 ns. hybridimuotoisena. Muodollinen kokouspaikka oli Raision kirjaston kokoustila, jossa kokoontumisrajoitusten takia sai olla paikalla vain kuusi henkilöä. Muut osallistujat olivat kokouksessa läsnä etänä. Kokouksen puheenjohtajana toimi Jyrki Aaltonen.

Kokouksessa käsiteltiin toimintakertomus vuodelta 2020. Vuotta leimasi koronapandemia, jonka kokoontumisrajoitusten takia moni tapahtuma jouduttiin perumaan tai siirtämään eteenpäin. Lisäksi käsiteltiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus yhdistyksen johtokunnalle.

Kokouksessa käsiteltiin yhdistykselle käyttöön esitettävät uudet säännöt ensimmäistä kertaa. Yhdistyksen nykyiset toimintasäännöt ovat vuodelta 1979 ja laadittu yhdistyksen perustamisvaiheessa. Muutosten myötä on tarkoitus uudistaa sääntöjä niin vastaamaan nykyaikaa kuin tarkentaa asioiden käsittelyä ja vastuita. Muutettaviksi säännöiksi esitettiin Suomen Latu ry:n jäsenyhdistyksilleen laatimia mallisääntöjä.

Suurimpina muutoksina uusien sääntöjen myötä johtokunnan sijasta yhdistyksen toiminnasta vastaa hallitus. Hallituksen puheenjohtajan kaudeksi on määritetty 2 vuotta ja puheenjohtaja voi toimia pestissään enintään 3 kautta eli 6 vuotta. Yhdistyksen sääntömääräisten syys- ja kevätkokousten sijaan puhutaan yksinkertaisesti yhdistyksen kevät- ja syyskokouksesta. Asioiden valmisteluun tarvitaan jatkossa enemmän aikaa: kokouksen käsittelyyn tulevista asioista on ilmoitettava 4 viikkoa aiemmin ja kokouskutsu lähetettävä 14 päivää aiemmin. Uudet säännöt mahdollistavat myös etäkokouksen pitämisen, hallituksen niin päättäessä.

Toinen sääntömuutoksiin kuuluva käsittely tapahtuu syyskokouksessa. Yhdistyksen nykyiset säännöt löytyvät näiltä verkkosivuilta ja käyttöön ehdotettavat mallisäännöt tästä linkistä (pdf 93 kt).

Koonti keskeisistä sääntömuutoksista luettavissa tästä linkistä (pdf 139 kt).