Syyskokous hyväksyi uudet säännöt

Kokousnuija.

Raision Rinkan syyskokouksessa 9.11.2021 päätettiin ottaa käyttöön yhdistyksen uusiksi säännöiksi Suomen Ladun mukaiset yhdistyksen säännöt. Sääntömuutosasia edellytti kahta kokouskäsittelyä, joista ensimmäinen käsittely tapahtui kevätkokouksessa maaliskuussa 2021.

Yhdistyksen uudet säännöt tulevat voimaan vuonna 2022, kun patentti- ja rekisterihallitus on ne hyväksynyt. Uusien sääntöjen myötä yhdistyksen asioiden hoitamisesta vastaa kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittu hallitus. Vuosittain puolet hallituksen varsinaisista ja varajäsenistä on erovuorossa. Hallituksen puheenjohtajana voi sama henkilö toimia enintään kuusi peräkkäistä kalenterivuotta. Hallituksen puheenjohtajan, jäsenen ja varajäsenen on oltava yhdistyksen jäsen.

Yhdistyksen kokouskäytäntöihin ei tule muutosta kevät- ja syyskokousten säilyessä ennallaan. Merkittävä muutos aiempaan on kuitenkin se, että yhdistyksen kokoukseen voidaan hallituksen niin päättäessä osallistua etänä tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla. Niin sanottu hydbridi kokousmalli on tämän myötä mahdollista. 

Puheenjohtajana jatkaa vuonna 2022 Armi Laamanen. Johtokunnan erovuoroisina jäseninä jatkavat Ilse Leppäranta, Pentti Mirtti ja Kaija Virtanen. Uutena johtokuntaan valittiin Mirja Alho. Johtokunnan varajäseninä jatkavat Alpo Viitaharju ja Hannu Salonen. Toiminnantarkastajina jatkavat Seppo Naukkarinen (varalla Paula Leppänen) ja Helena Peltonen (varalla Anita Peltonen). Toimikunnat ja työryhmät, Suomen Ladun kokousedustajat ja heille varajäsenet valitsee johtokunta (hallitus) myöhemmin.

Syyskokouksessa käsiteltiin myös ensi vuoden toimintaa, tapahtumia ja talousarvio. Jäsenmaksujen suuruudet pysyvät ennallaan. Kokouksessa esiteltiin alustava tapahtumasuunnitelma. Tapahtumat noudattavat hyvin pitkälti entuudestaan tuttuja teemoja ja lajeja. Uusia tuulia tapahtumatarjontaan tuovat Plogging -roskien poimintakävely, lumen salliessa lumikenkäretket, pidemmät sähköpyörälenkit sekä perheliikunnan Seikkailevat Perheet.